Koken 18410M-36
Koken 18410M-36

Koken 18410M-36

Best. Nr. KO18410M-36

Hylsgrepp 36mm
anslutning 1"
totallängd 62 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools