Koken 18410M-32
Koken 18410M-32

Koken 18410M-32

Best. Nr. KO18410M-32

Hylsgrepp 32mm
anslutning 1"
totallängd 62 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools