KoKen 18877A
KoKen 18877A

KoKen 18877A

Best. Nr. KO18877A

Övergång till 1-1/2" fyrkantstapp

Längd 80 mm

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools