KoKen 18866A
KoKen 18866A

KoKen 18866A

Best. Nr. KO18866A

Förminskning från 1" till 3/4"

Längd 66,5 mm

Ej någon garanti på denna produkt

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools