KoKen 12770
KoKen 12770

KoKen 12770

Best. Nr. KO12770

inv/utv 1/4"
totallängd 39 mm

denna led saknar pinne

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools