Koken 22400M-13
Koken 22400M-13

Koken 22400M-13

Best. Nr. KO22400M-13

Hylsgrepp 13mm
anslutning 1/4"
totallängd 22 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand krafthylsor
de är främsta avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools