Koken 22300M-13mm
Koken 22300M-13mm

Koken 22300M-13mm

Best. Nr. KO22300M-13

Hylsgrepp 13mm
anslutning 1/4"
totallängd 50 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand krafthylsor
de är främsta avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools