Koken 14401M-8
Koken 14401M-8

Koken 14401M-8

Best. Nr. KO14401M-8

Storlek 8mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools