Koken 14410M-34
Koken 14410M-34

Koken 14410M-34

Best. Nr. KO14410M-34

Storlek 34mm

Längd 46mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools