Koken 14410M-32
Koken 14410M-32

Koken 14410M-32

Best. Nr. KO14410M-32

Storlek 32mm

Längd 42mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools