Koken 14410M-30
Koken 14410M-30

Koken 14410M-30

Best. Nr. KO14410M-30

Storlek 30mm

Längd 42mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools