Koken 14410M-28
Koken 14410M-28

Koken 14410M-28

Best. Nr. KO14410M-28

Storlek 28mm

Längd 40mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools