Koken 14410M-26
Koken 14410M-26

Koken 14410M-26

Best. Nr. KO14410M-26

Storlek 26mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools