Koken 14410M-25
Koken 14410M-25

Koken 14410M-25

Best. Nr. KO14410M-25

Storlek 25mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools