Koken 14410M-15
Koken 14410M-15

Koken 14410M-15

Best. Nr. KO14410M-15

Storlek 15mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools