Koken 14410M-13
Koken 14410M-13

Koken 14410M-13

Best. Nr. KO14410M-13

Storlek 13mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools