Koken 14410M-11
Koken 14410M-11

Koken 14410M-11

Best. Nr. KO14410M-11

Storlek 11mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools