Koken 14401MS-27
Koken 14401MS-27

Koken 14401MS-27

Best. Nr. KO14401MS-27

Hylsgrepp 27mm
anslutning 1/2"
totallängd 28,5 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools