Koken 14401MS-24
Koken 14401MS-24

Koken 14401MS-24

Best. Nr. KO14401MS-24

Hylsgrepp 24mm
anslutning 1/2"
totallängd 28,5 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools