Koken 14401MS-22
Koken 14401MS-22

Koken 14401MS-22

Best. Nr. KO14401MS-22

Hylsgrepp 22mm
anslutning 1/2"
totallängd 28,5 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools