Koken 14401MS-21
Koken 14401MS-21

Koken 14401MS-21

Best. Nr. KO14401MS-21

Hylsgrepp 21mm
anslutning 1/2"
totallängd 28,5 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools