Koken 14401MS-19
Koken 14401MS-19

Koken 14401MS-19

Best. Nr. KO14401MS-19

Hylsgrepp 19mm
anslutning 1/2"
totallängd 28 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools