Koken 14401MS-18
Koken 14401MS-18

Koken 14401MS-18

Best. Nr. KO14401MS-18

Hylsgrepp 18mm
anslutning 1/2"
totallängd 26 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools