Koken 14401MS-17
Koken 14401MS-17

Koken 14401MS-17

Best. Nr. KO14401MS-17

Hylsgrepp 17mm
anslutning 1/2"
totallängd 26 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools