Koken 14401MS-16
Koken 14401MS-16

Koken 14401MS-16

Best. Nr. KO14401MS-16

Hylsgrepp 16mm
anslutning 1/2"
totallängd 26 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools