Koken 14401MS-15
Koken 14401MS-15

Koken 14401MS-15

Best. Nr. KO14401MS-15

Hylsgrepp 15mm
anslutning 1/2"
totallängd 26 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools