Koken 14401MS-14
Koken 14401MS-14

Koken 14401MS-14

Best. Nr. KO14401MS-14

Hylsgrepp 14mm
anslutning 1/2"
totallängd 25 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools