Koken 14401MS-13
Koken 14401MS-13

Koken 14401MS-13

Best. Nr. KO14401MS-13

Hylsgrepp 13mm
anslutning 1/2"
totallängd 25 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools