Koken 14401Ms-12
Koken 14401Ms-12

Koken 14401Ms-12

Best. Nr. KO14401MS-12

Hylsgrepp 12mm
anslutning 1/2"
totallängd 24 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools