Koken 14401MS-10
Koken 14401MS-10

Koken 14401MS-10

Best. Nr. KO14401MS-10

Hylsgrepp 10mm
anslutning 1/2"
totallängd 23 mm

Hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools