Koken24400M-26
Koken24400M-26

Koken24400M-26

Best. Nr. KO24400M-26

Hylsgrepp 26 mm
anslutning 1/2"
totallängd 42 mm

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarand Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivan och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools