Koken 14400M-9
Koken 14400M-9

Koken 14400M-9

Best. Nr. KO14400M-9

Storlek 9mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools