Koken 14400M-41
Koken 14400M-41

Koken 14400M-41

Best. Nr. KO14400M-41

Storlek 41mm

Längd 55mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools