Koken 14400M-35
Koken 14400M-35

Koken 14400M-35

Best. Nr. KO14400M-35

Storlek 35mm

Längd 46mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools