Koken 14400M-23
Koken 14400M-23

Koken 14400M-23

Best. Nr. KO14400M-2

Storlek 23mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools