Koken 14406M-9
Koken 14406M-9

Koken 14406M-9

Best. Nr. KO14406M-9

Storlek 9mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools