Koken 14406M-36
Koken 14406M-36

Koken 14406M-36

Best. Nr. KO14406M-36

Storlek 36mm

Längd 46mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools