Koken 14406M-31
Koken 14406M-31

Koken 14406M-31

Best. Nr. KO14406M-31

Storlek 31mm

Längd 42mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools