Koken 14406M-29
Koken 14406M-29

Koken 14406M-29

Best. Nr. KO14406M-29

Storlek 29mm

Längd 42mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools