Koken 14406M-27
Koken 14406M-27

Koken 14406M-27

Best. Nr. KO14406M-27

Storlek 27mm

Längd 40mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools