Koken 14406M-23
Koken 14406M-23

Koken 14406M-23

Best. Nr. KO14406M-23

Storlek 23mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools