Koken 14406M-21
Koken 14406M-21

Koken 14406M-21

Best. Nr. KO14406M-21

Storlek 21mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools