Koken 14406M-19
Koken 14406M-19

Koken 14406M-19

Best. Nr. KO14406M-19

Storlek 19mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools