Koken 14406M-18
Koken 14406M-18

Koken 14406M-18

Best. Nr. KO14406M-18

Storlek 18mm

Längd 38mm

anslutning 1/2"

hylslåsning

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools