Koken 24405M-19
Koken 24405M-19

Koken 24405M-19

Best.Nr. KO24405M-19

Storlek 19mm

Längd 38mm

Anslutning 1/2"

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarande Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivna och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools