Koken 24405M-17
Koken 24405M-17

Koken 24405M-17

Best.Nr. KO24405M-17

Storlek 17mm

Längd 37mm

Anslutning 1/2"

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarande Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivna och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools