Koken 24405M-12
Koken 24405M-12

Koken 24405M-12

Best.Nr. KO24405M-12

Storlek 12mm

Längd 37mm

Anslutning 1/2"

KoKen's industriserie är en tunnare och lättare serie än motsvarande Krafthylsor
de är avsedda att användas för montering tillsammans med tryckluftsdrivna och elekrtiska monteringsverktyg

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools