KoKen 17788A
KoKen 17788A

KoKen 17788A

Best. Nr. KO17788A

Förminskning från 1-1/2" till 1"

Längd 98 mm

Ej någon garanti på denna produkt

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools