URYU UT-66B-07

URYU UT-66B-07

Teknisk data
Uryu UT-66B-07
best.nr: U68142

Pistolgängmaskin
Gängkapacitet: 8 mm
Varvtal: 800 rpm
Totallängd: 196 mm
Luftförbrukning: 0,40 m³/min
Spindelkona: JT 1
Vikt: 1,42 Kg
Lev. UTAN chuck

Extra tillbehör: Borrchuck 6,5 mm, art.nr: 927-051-0
Chucknyckel, art.nr: 927-051-0

Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools Utools